Nấm Linh chi

Nấm Linh chi

Bào tử Nấm Linh chi

Bào tử Nấm Linh chi

400,000 VNĐ

Nấm linh chi size to dạng bột túi 500g

Nấm linh chi size to dạng bột túi 500g

450,000 VNĐ

Nấm Linh chi size to nguyên mũ túi 500g

Nấm Linh chi size to nguyên mũ túi 500g

450,000 VNĐ

Nấm linh chi sừng hươu túi 300g

Nấm linh chi sừng hươu túi 300g

540,000 VNĐ

Nấm linh chi size nhỡ nguyên mũ túi 500g

Nấm linh chi size nhỡ nguyên mũ túi 500g

350,000 VNĐ

Nấm linh chi size nhỡ dạng bột 100g

Nấm linh chi size nhỡ dạng bột 100g

70,000 VNĐ

Nấm Linh chi size nhỡ thái lát túi 100g

Nấm Linh chi size nhỡ thái lát túi 100g

70,000 VNĐ

1 - 7 / 7  Trang: