Nấm khô

Nấm khô

Nấm hương khô size bé túi 50g

Nấm hương khô size bé túi 50g

20,000 VNĐ

Nấm hương khô size bé túi 25g

Nấm hương khô size bé túi 25g

10,000 VNĐ

Mộc nhĩ khô nguyên cánh túi 50g

Mộc nhĩ khô nguyên cánh túi 50g

7,500 VNĐ

Mộc nhĩ khô thái sẵn túi 50g

Mộc nhĩ khô thái sẵn túi 50g

10,000 VNĐ

Chân nấm hương khô túi 150g

Chân nấm hương khô túi 150g

27,000 VNĐ

Nấm hương khô size lớn túi 100g

Nấm hương khô size lớn túi 100g

80,000 VNĐ

Mộc nhĩ khô nguyên cánh túi 100g

Mộc nhĩ khô nguyên cánh túi 100g

15,000 VNĐ

Nấm hương khô size lớn túi 500g

Nấm hương khô size lớn túi 500g

400,000 VNĐ

Chân nấm hương khô túi 500g

Chân nấm hương khô túi 500g

90,000 VNĐ

Nấm hương khô size nhỡ túi 100g

Nấm hương khô size nhỡ túi 100g

60,000 VNĐ

Mộc nhĩ khô thái sẵn túi 100g

Mộc nhĩ khô thái sẵn túi 100g

20,000 VNĐ

1 - 11 / 11  Trang: