Nấm dược liệu

Nấm dược liệu

Đông trùng hạ thảo An Tâm lọ 15g

Đông trùng hạ thảo An Tâm lọ 15g

1,500,000 VNĐ

Đông trùng hạ thảo nhãn vàng túi 25g

Đông trùng hạ thảo nhãn vàng túi 25g

3,000,000 VNĐ

Đông trùng hạ thảo nhãn đỏ túi 15g

Đông trùng hạ thảo nhãn đỏ túi 15g

2,800,000 VNĐ

Đông trùng hạ thảo nhãn vàng lọ 25g

Đông trùng hạ thảo nhãn vàng lọ 25g

3,200,000 VNĐ

Đông trùng hạ thảo nhãn đỏ lọ 15g

Đông trùng hạ thảo nhãn đỏ lọ 15g

3,000,000 VNĐ

Bào tử Nấm Linh chi

Bào tử Nấm Linh chi

400,000 VNĐ

Nấm linh chi size to dạng bột túi 500g

Nấm linh chi size to dạng bột túi 500g

450,000 VNĐ

Nấm Linh chi size to nguyên mũ túi 500g

Nấm Linh chi size to nguyên mũ túi 500g

450,000 VNĐ

Nấm linh chi sừng hươu túi 300g

Nấm linh chi sừng hươu túi 300g

540,000 VNĐ

Nấm linh chi size nhỡ nguyên mũ túi 500g

Nấm linh chi size nhỡ nguyên mũ túi 500g

350,000 VNĐ

Nấm linh chi size nhỡ dạng bột 100g

Nấm linh chi size nhỡ dạng bột 100g

70,000 VNĐ

Nấm Linh chi size nhỡ thái lát túi 100g

Nấm Linh chi size nhỡ thái lát túi 100g

70,000 VNĐ

1 - 12 / 12  Trang: